تور های مسافرتی
تور ویتنام ویتنام کجاست ویتنام کشوری باریک واقع در جنوب شرق آسیا که از شمال با چین،از شمال غرب با لائوس همسایه است.پایتخت این کشور هانوی است جمعیت این کشور 86 میلیون نفر و واحد پول این کشور دونگ است. زبان رسمی  و رایج این کش..
ویتنام یکی از زیباترین کشورهای جنوب شرق آسیا می باشد که دارای جاذبه های طبیعی و گردشگری بسیار است این کشور حدود 86 میلیون نفر جمعیت دارد که اکثر آن هاپیرو دین بودیسم هستند ویتنام دارای آب و هوای موسمی استوایی است که آب و هوا در این کشور به دو فصل تقسیم می شود هانوی پایتخت ویتنام می باشد شهری که در آن ترکیبی از سلطه فرانسه و نفوذ غرب را می توانید ببینید ویتنام در شرق شبه جزیره هندوچین به فاصله 1650 کیلومتر از شمال به جنوب قرار گرفته..


ویتنام - کامبوج
ویتنام
ویتنام ، کامبوج...
7 شب و 8 روز
قطر ایرویز
1396/04/29
سیستمی
رفت و برگشت
5899 بازدید
ویتنام - کامبوج ، لائوس
ویتنام
کامبوج ، لائوس...
13 شب و 14 روز
قطر ایرویز
1396/03/30
سیستمی
رفت و برگشت
5171 بازدید
ویتنام - هوشی مینه ، هان
ویتنام
هوشی مینه ، هانوی...
7 شب و 8 روز
قطر ایرویز
1396/06/24
سیستمی
رفت و برگشت
4952 بازدید
ویتنام - کامبوج نوروز98
ویتنام ، کامبوج
هوشی مینه ، فان تیت ، سیام ...
7 شب و 8 روز
عمان ایر
1398/01/16
سیستمی
رفت و برگشت
1365 بازدید
ویتنام 11 روز-نوروز98
ویتنام
هوشی مینه ، هانوی ، فان تیت...
10 شب و 11 روز
عمان ایر
1398/01/16
سیستمی
رفت و برگشت
1264 بازدید
ویتنام- کامبوج- لائوس نور
ویتنام ، کامبوج ، لائوس
هوشی مینه ، هانوی ، هالونگ ...
12 شب و 13 روز
عمان ایر
1398/01/16
سیستمی
رفت و برگشت
1381 بازدید
ویتنام- نوروز98
ویتنام
هوشی مینه ، فان تیت...
7 شب و 8 روز
عمان ایر
1398/01/16
سیستمی
رفت و برگشت
1396 بازدید
ویتنام- هوشیمینه- هانوی ن
ویتنام
هوشی مینه ، هانوی...
7 شب و 8 روز
ماهان
1398/01/16
سیستمی
رفت و برگشت
1800 بازدید